Om Jörn Holmgren

Under mina år som chef och ledare har jag lärt mig en sak – för att nå resultat måste alla dra åt samma håll. Grupper där alla drar åt samma håll, mot ett gemensamt mål, levererar resultat.

Som reservofficer har jag haft förmånen att tjänstgöra i bl. a Bosnien och Afghanistan. Att jobba i en multinationell miljö ger en många, nya och viktiga insikter. En av de viktigare är att världen sedd från andra sidan bordet inte alltid ser likadan ut som du själv ser den.

I varje problem finns en utmaning och en lösning. Att kunna vända, bända, lirka och se situationen i en ny belysning kan ibland vara enklare om man ser det utifrån och en bit uppifrån. Jag fungerar gärna som ditt bollplank och kan ikläda mig rollen som djävulens advokat i processen mot målet. Tillsammans kan vi korta vägen och nå ditt mål snabbare.

I mitt ledarskap bär jag med mig två deviser:

”Underlåtenhet att handla ligger chef mera till last än val av fel medel”. Dvs. sitt inte still och vänta. Gör något!

”Det som förtjänar att göras, förtjänar att göras väl”

Jörn Holmgren

Om Albatross 88 Organisationskonsulter

Albatross 88 Organisationskonsulter – snart 40 år av erfarenhet, utveckling och lärande

De entusiaster från Lunds Universitet som startade förlagan till Albatross 88 Organisationskonsulter redan 1978, valde albatrossen som symbol. Det är en enorm fågel med en vingbredd på 3,1 meter. Det gör albatrossen till den bredaste fågeln av alla nu levande fågelarter. För oss är albatrossen en metafor för fågelperspektiv, vingbredd och lyftkraft.

Albatross 88 Organisationskonsulter

Stridsvagnsvägen 14

291 39 Kristianstad

Telefon: 0735-19 89 01

Mail: jorn@albatross88.se

c69c7e!2sBj%C3%B6rkhemsv%C3%A4gen+15%2C+291+54+Kristianstad!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1511992758220" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>