Vad kan vi erbjuda dig och din organisation?

Blue Ocean Strategy – ger ditt företag lyftkraft och nya möjligheter
math-18077-cut

Dagligen utsätts vi för små och stora förändringar. Många marknader blir mer och mer konkurrensutsatta och kundernas krav ökar.

Produktlivscyklerna blir i många branscher allt kortare. Den allt snabbare förändringstakten ställer större krav på förmågan att kunna utveckla och förändra sin affärsmodell.

Att våga pröva nya idéer och tänka bortom de accepterade gränserna för konkurrensen i branschen kommer att bli allt viktigare för att nå framgång. En tydlig vision och en medveten strategi är helt nödvändig för att inte tappa fotfästet och sätta sin existens på spel.

Kanske är det så att det bästa sättet att besegra konkurrenterna är att sluta konkurrera med dem. Genom att studera marknaden på ett nytt sätt och lämna invanda mönster och tankesätt skapas en marknad med nöjdare kunder och ökade inkomster. Detta är den bärande tanken bakom Blue Ocean Strategy – BOS, som lanserades av av Renée Mauborgne and W. Chan Kim 2005.

Många företag befinner sig i de röda oceanerna. De har färgats röda av en mördande konkurrens. Företagen slåss om marknadsandelarna och utbudet är ofta betydligt större än efterfrågan. Det gör att möjligheterna till tillväxt och vinst är klart begränsade. Risken att slås ut av konkurrenterna är för många en bister realitet.

Genom att se på marknaden och kunderna på ett nytt sätt öppnar du upp för en ny marknad, där erbjudandet  till kunden blir unikt. Du befinner dig på den blå oceanen med sina outnyttjade marknader. Spelreglerna  är inte givna och konkurrensen saknar betydelse.

Tänk följande tanke – För hundra år sedan hade de flesta aldrig hört talas om bilindustri, flygtrafik, inspelad musik, petrokemiföretag, företagskonsulter och många andra av dagens viktiga branscher och marknader. . För bara fyrtio år sedan, hur många visste vad aktiefonder, mobiltelefoner, bioteknik, minivans, snowboards eller kaffebarer var? Hur många idag okända branscher kommer att se dagens ljus inom 10 – 20 år?

Att våga gå utanför boxen och se på marknaden med nya ögon har för många företag varit vägen mot både överlevnad och utveckling.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Utveckla ditt företag och din strategi enligt BOS
 • Ledarskapsutveckling
 • Chefsstöd
Krisledning och krishantering – viktigt i en allt osäkrare värld
farrel-nobel-97504

När det som inte får hända ändå inträffar gäller det att veta vad som ska göras och av vem. Då är det för sent att fundera på vad man ska göra.

I dagens digitaliserade värld är information bara ett par sekunder och några knapptryckningar bort. Hur reagerar och agerar vi när helvetet bryter löst? Pressen ringer, kunderna skäller och du ser dig själv på löpsedeln.

En kris kan bli förödande. Att göra rätt kan vara skillnaden mellan att sänka varumärket eller faktiskt gå stärkt ur krisen. Hur konstigt det än låter kan en väl hanterad kris stärka trovärdigheten och därmed varumärket. Det finns otaliga exempel på båda ock.

Vad är en kris? Inte förrän vi förstår vad som kännetecknar en kris och vad som krävs av oss, kan vi hantera den och lyckas med att  förhindra eller åtminstone mildra följdverkningarna.

En framgångsrik krishantering handlar i grunden om att ta reda på och analysera vad som faktiskt har inträffat, åtgärda det och se till att det inte händer igen. För att lyckas med det krävs en bra kriskommunikation som utstrålar trovärdighet, ärlighet och bygger tillit och förtroende. Värt att notera- tillit och förtroende är en färskvara.

Det finns många exempel på både bra och dålig krishantering. De goda exempel som finns har två viktiga framgångsfaktorer – ärlighet och förmågan att erkänna fel. Skillnaden mellan en bra och en dålig krishantering handlar i mångt och mycket om planering och övning och mera övning.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Bygga upp en krisledningsorganisation
 • Ta fram eller utveckla befintliga krisplaner och testa att de fungerar
 • Öva och pröva dig och dina medarbetare, så att ni är beredda när det händer
 • Utbilda i och öva kriskommunikation
 • Vara ditt bollplank och stöd
Bra kommunikation – skillnad mellan succé och fiasko
rami-al-zayat-170349

Vad är kommunikation? I grunden handlar det om att påverka människors känslor, tankar och beteenden. Området spänner från den klassiska retoriken till modern presentationsteknik och marknadsföring.

I dagens kommunikationslandskap  går allt så mycket snabbare än för 5-10 år sedan. Oavsett om det handlar sociala medier eller det subtila mötet mellan människor ställs det helt andra krav på närvaro, engagemang och lyhördhet.

För att bli trovärdig behövs transparens, tydlighet och förmågan att lyssna. Det börjar i ledningen och måste gå hela vägen ut till en enskild medarbetare. När vi känner stolthet och glädje över företagets visioner och värderingar har vi lagt grunden till en bra kommunikation, både internt och externt.

Varje möte är en möjlighet och en utmaning. Uttrycket “Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck” är mera sant än någonsin tidigare. Detta gäller oavsett om det är ett anförande inför 100-tals människor eller ett möte ansikte mot ansikte.

 

I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer. Vad du vill ha sagt eller verkligen säger spelar egentligen inte någon roll. Det är det som den som lyssnar verkligen uppfattar som har betydelse. En av grunderna för att lyckas är att anpassa oss till hur andra vll bli bemötta.

 

Orden journalist och media har fått mer än en att bli lätt nervös. Att umgås med media är i grunden inte svårt eller komplicerat.  För att lyckas är det dock viktigt att förstå medias spelregler – oavsett om det är positiva nyheter eller frågor du helst aldrig velat få. Låt oss vända svagheter till styrkor.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Strategier för intern- och extern kommunikation
 • Retorik – konsten att argumentera och övertyga
 • Presentationsteknik
 • Mediaträning och mediaspel

Kontakta oss