Afternoon tea och tre miniföreläsningar 29 januari

Afternoon tea och tre miniföreläsningar –
Du investerar 90 minuter. Vi bjuder på resten

 

Förutom te, scones och annat som hör till får du  tre intressanta miniföreläsningar i ämnen som alla är aktuella och berör. Vi vill ge dig tankar, idéer och aha-upplevelser, som du kan ta dig med hem och ha nytta av i din verksamhet. Du investerar 90 minuter av din tid.  Vi bjuder på resten!

Tiden är 15.00 – 16.30 den 29 januari. Platsen är Krinova. Du anmäler dig på länken längst ner.

 

Kommunikation, kroppsspråk och vinnande attityder

Så gott som alla som arbetar med försäljning måste klara av att stå inför grupper såväl som enskilda individer och vinna deras förtroende. Vilka attityder språk/kroppsspråk är vinnande? ”Först när du själv bestämmer över vad din personlighet läcker ut har du kontroll på budskapet!”

Rasmus Troedsson
Journalist och skådespelare med chefserfarenhet från såväl näringslivet som det offentliga och den ideella sektorn. Han har med sina dubbla medieperspektiv inte bara stor erfarenhet av  våra massmedier utan      också annorlunda kunskaper.

I stormens öga är det alldeles tyst – och väldigt ensamt

Hur reagerar och agerar vi när helvetet bryter löst? Pressen ringer, kunderna skäller och du riskerar att se dig själv på löpsedeln. Vi lever i en värld där information sprids otroligt snabbt, inte minst via sociala medier. Om det är sant eller inte spelar inte alltid någon större roll – skadan kan redan vara skedd. Är du förberedd när…?

Jörn Holmgren
Jörn Holmgren har bred erfarenhet som chef och ledare både civilt och militärt nationellt och internationellt. Bland annat har han tjänstgjort som personalchef för Försvarsmaktens styrkor i Bosnien- Hercegovina och Afghanistan.  

 

Hot och våld – Ditt företags personalsäkerhet

Att möta kunder med starka känslor och ett aggressivt beteende är vardag för många idag även om omständigheterna skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. Hur gör vi för att förebygga hot, våld och konflikter? Hur agerar vi säkert när hotfulla situationer uppstår?

Jim Kamen

Jim Kamen har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda inom områden såsom personlig säkerhet, hot och våldsprevention, konflikthantering, självskydd, kamratstöd och avlastningssamtal.

 

Evenemanget är gratis. Anmäl dig genom att klicka på länken nedan

https://goo.gl/forms/VCwf6QGfTSS7ZQvM2