Pluspraktik Norden AB

Pluspraktik, som startade 2009, är en av de ledande klinikerna inom kiropraktik i landet och har målsättningen att vara med att leda utvecklingen även framöver. Ägaren och grundaren P-O Öijen såg tidigt framför sig att kiropraktiken och kiropraktorn kan ta en större roll när det gäller hälsa. Modern hälsa är ett sätt att leva.

 

För att utveckla Pluspraktik anlitade P-O Öijen Albatross 88 Organisationskonsulter för att driva och leda utvecklingsarbetet som inledningsvis gick under arbetsnamnet Pluspraktik 2.0.

 

Tillsammans kom vi överens om att driva processen enligt metodiken ”Blue Ocean Stratgy”, som utvecklats av Kim & Mauborgne.

 

Målet var att med inspiration från bl. a Cirque du Soleil, South West Airlines med P-O Öijens vision i botten definiera en unik värdekurva, som flyttar Pluspraktik från den konkurrensutsatta röda oceanen till den blå oceanen där det finns en outnyttjad marknad och möjligheter till god tillväxt.

 

Jakten på en blå ocean där konkurrensen inte har någon betydelse

I den röda oceanen är branschgränserna definierade och accepterade. Här försöker företag och organisationer vara bättre än rivalerna för att ta en större del av marknadens efterfrågan. En obarmhärtig konkurrens färgar oceanen röd. I den blå oceanen finns en outnyttjad marknad där man skapar ny efterfrågan och möjligheter till en mycket lönsam tillväxt. I de blå oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler ännu inte är fastlagda.