Missa inte mitt senaste blogginlägg:
NÄR DET SOM INTE FÅR HÄNDA – ÄNDÅ INTRÄFFAR!

Vad kan vi erbjuda dig och din organisation?

Jag  arbetar med strategisk förändring – kommunikation och att leda i kris. För mig finns ingen Quick-fix, inga färdigsydda lösningar. Här är du unik.

All framgångsrik kommunikation bygger på närvaro, engagemang och lyhördhet.

Vårt första möte börjat alltid med ett blankt blad. Utan förutfattade meningar utgår vi från dina frågor, förutsättningar och utmaningar.

Tillsammans lägger vi upp planen för hur vi hjälper dig framåt.

Blue Ocean Strategy – ger ditt företag lyftkraft och nya möjligheter
math-18077

Kanske är det så att det bästa sättet att besegra konkurrenterna är att sluta konkurrera med dem. Genom att studera marknaden på ett nytt sätt och lämna invanda mönster och tankesätt skapas en marknad med nöjdare kunder och ökade inkomster. Detta är den bärande tanken bakom Blue Ocean Strategy – BOS, som lanserades av av Renée Mauborgne and W. Chan Kim 2005.

Det handlar i korthet om att lämna den röda oceanen, där konkurrensen är stenhård och utbudet ofta överstiger efterfrågan. Marginalerna krymper precis som det ekonomiska resultatet.

Genom att tänka nytt och våga se marknaden och kunderna med nya ögon, så navigerar vi istället mot den blå oceanen. Vi skapar en ny marknad och får möjligheten att erbjuda  något som ingen annan gör. Kunderbjudandet blir något unikt.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Utveckla ditt företag och din strategi enligt BOS.
 • Ledarskapsutveckling
 • Chefsstöd
Läs mer
Krisledning och krishantering – viktigt i en allt osäkrare värld
paul-bence-395888

Hur reagerar och agerar vi när helvetet bryter löst? Pressen ringer, kunderna skäller och du ser dig själv på löpsedeln. Vi lever i en värld där information sprids otroligt snabbt, inte minst via sociala medier.

Om det är sant eller inte spelar inte alltid någon större roll – skadan är skedd. Är du förberedd på vad ni ska göra om och när det händer? Om inte – då är det dags!

Skillnaden mellan en bra och en dålig krishantering handlar i mångt och mycket om planering och övning. När det som inte får hända ändå inträffar gäller det att veta vad som ska göras och av vem. Då är det för sent att fundera på vad man ska göra.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Bygga upp en krisledningsorganisation 
 • Ta fram eller utveckla befintliga krisplaner och testa att de fungerar
 • Öva och pröva dig och dina medarbetare, så att ni är beredda när det händer
 • Utbilda i och öva kriskommunikation
 • Vara ditt bollplank och stöd 
Läs mer
Bra kommunikation – skillnad mellan succé och fiasko
sam-mcghee-281613

I dagens kommunikationslandskap går allt så mycket snabbare än för bara 5- 10 år sedan. Oavsett om det handlar sociala medier eller det subtila mötet mellan människor ställs det helt andra krav på närvaro, engagemang och lyhördhet. Bra kommunikation kan vara skillnaden mellan succé och fiasko.

Varje möte är en möjlighet och en utmaning. Uttrycket “Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck” är mera sant än någonsin tidigare. Detta gäller oavsett om det är ett anförande inför 100-tals åhörare eller ett möte ansikte mot ansikte.

Så klart gäller allt detta också kontakterna med media. För att nå fram är det viktigt att förstå medias spelregler – oavsett om det är positiva nyheter eller frågor du helst aldrig velat få. Låt oss vända svagheter till styrkor.

 

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Strategier för intern- och extern kommunikation
 • Retorik – konsten att argumentera och övertyga
 • Presentationsteknik
 • Mediaträning och mediaspel
Läs mer

Kundcase

Försvarsmakten

Pluspraktik Norden AB

First Camp Sverige AB

TRR – Trygghetsrådet

– “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”

– “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.

– “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.

– “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.

– “…så länge som jag kommer någonstans”, fortsatte Alice.

– “Åh, det kommer du att göra”, sa katten, “bara du går tillräckligt långt”.

Ur Alice i Underlandet, Lewis Carroll 1865

Nyhetsbrev

Kontakta oss