ALBATROSS 88 ORGANISATIONSKONSULTER / ERBJUDANDEN

ALBATROSS 88 ORGANISATIONSKONSULTER / KUNDCASE

FÖRSVARSMAKTEN


Vid CJSE 2017 deltog Jörn i rollen som chefredaktör i mediacellen.

Under Viking 18 fungerade Jörn som mediakoordinator i övningsledningen.

PLUSPRAKTIK NORDEN AB


Att driva och leda utvecklingsarbetet som inledningsvis gick under arbetsnamnet Pluspraktik 2.0.

FIRST CAMP SVERIGE AB


Att leda verksamheten på campingen under den ordinarie chefens frånvaro. I uppdraget låg också att förbättra de lokala rutinerna, säkra kvaliteten och säkerställa att destinationens produkt, aktiviteter och upplevelser mötte gästernas behov, krav och önskemål.

TRR TRYGGHETSRÅDET


Med seminarier som ”Så använder du verktygen i din jobbsökarverktygslåda” har vi givit deltagare inspiration och vässat deras förmåga att få ett nytt jobb.

FÖRSVARSMAKTEN2017 Chefredaktör i mediacellen på den internationella övningen CJSE 17
Försvarsmakten genomför årligen övningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE). Övningen är en årlig multinationell stabsledningsövning som omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder och är därmed en av de största internationella krisledningsövningarna som genomförs i Europa.

Uppdraget
Vid CJSE 2017 deltog Jörn Holmgren i rollen som chefredaktör i mediacellen. Uppdraget innebar att delta i övningsledningen som sakkunnig i kommunikationsfrågor och dels att leda redaktionsarbetet för att säkerställa att mediaproduktionen styrs mot övningens övergripande mål.

“Jörn Holmgren har tillfört betydande kompetenstill övningen och försvarsmakten har för avsikt att  fortsatt efterfråga Jörn Holmgren för att delta och utveckla integrationen av media i kommande övningar.”

2018 Mediakoordinator i övningsledningen för Viking 18
Viking 18 genomfördes på nio platser i sex länder med cirka 2 500 personer. Förutom militär deltar ett 80-tal organisationer såsom FN, Nato, EU, polisen, tullen och kriminalvården. Målet med övningen var att utbilda och samträna de aktörer som ingår i en internationell fredsoch krishanteringsinsats.

Uppdraget
Under Viking 18 fungerade Jörn Holmgren som mediakoordinator i övningsledningen.  I dagens internationella konflikter spelar förmågan att förstå och förhålla sig till media en allt viktigare roll. Som en del av övningen genomförs därför ett mediaspel. Mediaspelet produceras av en mediacell som under övningen löpande publicerar simulerade TV-nyheter, tidningar och sociala medier till övningsdeltagarna.

Jörn Holmgren….. I dagens internationella konflikter spelar förmågan att förstå och förhålla sig till media en allt viktigare roll. Som en del av övningen genomförs därför ett mediaspel. Mediaspelet produceras av en mediacell som under övningen löpande publicerar simulerade TV-nyheter, tidningar och sociala medier till övningsdeltagarna.

PLUSPRAKTIK NORDEN AB

Pluspraktik, som startade 2009, är en av de ledande klinikerna inom kiropraktik i landet och har målsättningen att vara med att leda utvecklingen även framöver. Ägaren och grundaren P-O Öijen såg tidigt framför sig att kiropraktiken och kiropraktorn kan ta en större roll när det gäller hälsa. Modern hälsa är ett sätt att leva.

För att utveckla Pluspraktik anlitade P-O Öijen Albatross 88 Organisationskonsulter för att driva och leda utvecklingsarbetet som inledningsvis gick under arbetsnamnet Pluspraktik 2.0. Tillsammans kom vi överens om att driva processen enligt metodiken ”Blue Ocean Stratgy”, som utvecklats av Kim & Mauborgne.

Målet var att med inspiration från bl. a Cirque du Soleil, South West Airlines med P-O Öijens vision i botten definiera en unik värdekurva, som flyttar Pluspraktik från den konkurrensutsatta röda oceanen till den blå oceanen där det finns en outnyttjad marknad och möjligheter till god tillväxt.

JAKTEN PÅ EN BLÅ OCEAN DÄR KONKURRENSEN INTE HAR NÅGON BETYDELSE
I den röda oceanen är branschgränserna definierade och accepterade. Här försöker företag och organisationer vara bättre än rivalerna för att ta en större del av marknadens efterfrågan. En obarmhärtig konkurrens färgar oceanen röd. I den blå oceanen finns en outnyttjad marknad där man skapar ny efterfrågan och möjligheter till en mycket lönsam tillväxt. I de blå oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler ännu inte är fastlagda.

FIRST CAMP SVERIGE AB

First Camp är Sveriges ledande campingkedja som erbjuder upplevelser och gemenskap i vacker naturmiljö. First Camp finns på 16 destinationer från Malmö i söder till Luleå i norr. Kedjan har även en destination i Danmark. First Camp har årligen över en miljon gästnätter fördelade på cirka 850 stugor och mer än 5 500 campingtomter. Kedjan var även först med att lansera franchise-koncept för campingar.  När en av kedjans större campingar tillfälligt stod utan chef och det fanns behov av en interimistisk chef gick uppdraget till Albatross 88 Organisationskonsulter.

Vårt uppdrag:
Uppdraget vi fick var att leda verksamheten på campingen under den ordinarie chefens frånvaro. I uppdraget låg också att förbättra de lokala rutinerna, säkra kvaliteten och säkerställa att destinationens produkt, aktiviteter och upplevelser mötte gästernas behov, krav och önskemål.

Jörn Holmgren har med sitt ledarskap och förmåga att strukturera verksamheten lyft kvalitén för våra gäster och arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi kan ge honom våra allra bästa rekommendationer för liknande uppdrag.

Unni Åström
CEO
First Camp Sverige AB

TRR – TRYGGHETSRÅDET

TRR – Trygghetsrådet ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. TRR stöttar privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb. I dessa förändringars tid står TRR stadigt och skapar framgångsrik omställning som ett smörjmedel på svensk arbetsmarknad. Uppsagda tjänstemän får personlig rådgivning, seminarier och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att söka jobb, vässa cv och Linkedin-profil, intervjuteknik eller kanske starta eget företag.

Med seminarier som ”Så använder du verktygen i din jobbsökarverktygslåda” har vi givit deltagare inspiration och vässat deras förmåga att få ett nytt jobb. Tillsammans med deltagarna rotar vi i verktygslådan för att titta på verktygen som finns och se hur de används bäst för att hitta det nya intressanta jobbet.

CITAT
”Jörn Holmgren är en inspirerande och initierad föreläsare, som med självdistans och en portion humor, engagerar och utvecklar lyssnarna”