ALBATROSS 88 ORGANISATIONSKONSULTER / ERBJUDANDEN

ALBATROSS 88 ORGANISATIONSKONSULTER / NYHETER & TANKAR

BLOGGAR

KRAVEN PÅ CHEFEN NÄR KRISEN ÄR HÄR.

Att vara chef och ledare kan vara svårt nog i det dagliga arbetet. Kraven att leva upp till är många, både inom och utom organisationen, men det är i krisen som vetet sållas från agnarna. Att leda handlar till mycket stor del om att skapa ett förtroende. Där är kommunikation och närvaro viktiga komponenter.

Alla organisationer råkar ut för kriser. Rätt hanterad kan krisen vändas till en styrka och faktiskt leda till ett ökat förtroende och starkare varumärke för företaget. Underlåtenhet att agera kan å andra sidan leda till att företaget inte överlever.

Precis som att en väl hanterad kris kan stärka företaget gäller samma sak för chefen. En chef som tar hand om krisen och visar beslutsamhet, empati och förmåga att agera kommer själv att gå stärkt ur krisen - ett bra exempel på detta är Tsunamikatastrofen i Thailand, där Lottie Knutson som då arbetade på Fritidsresor framstod som en stjärna. Hennes beslutsamhet och trygga framtoning i kombination med en förmåga att kommunicera så att människor förstod gav henne en trovärdighet som gick genom TV-rutan in i vardagsrummen.

Vilka är då kraven på chefen när krisen väl är ett faktum? Den frågan kan besvaras på många sätt. Jag kommer att tänka på en mening som jag fick med mig under min reservofficersutbildning och som har blivit ett av mina ledord - "Underlåtenhet att handla ligger chef mera till last än val av fel medel". Enkelt uttryckt, det är bättre att göra något och ibland göra fel än att inte göra något alls. Eller för att ta hjälp av sportens värld - det skott som inte avlossas kan inte gå i mål.


Håll huvudet kallt - vad vet vi?

En kris, oavsett vad det handlar om, skapar kaos, förvirring och oro. Anställda oroar sig för jobbet och familjen, kunder och leverantörer för avtal och leveranser. Frågorna är många och ryktena ännu fler. Vad värre är allt sprids i denna digitala era med en förfärande hastighet. Det är här chefen har möjligheten att visa att hon eller han vill, kan och orkar leda sin organisation framåt och igenom krisen. 

En av grunderna för att lyckas är att ta reda på - vad vet vi? Hur kan det vi vet påverka oss på kort och lång sikt. Det går inte att fatta kloka beslut på gissningar och rykten. Om det inte finns förberett - sätt ihop ett kristeam, som har en enda uppgift att - fokusera på krisen. "Business as usual" finns inte - glöm det och fokusera på krisen. Även en chef och ledare behöver någon eller några att anförtro sig åt och lufta frustration och testa tankar och funderingar - ensam är inte stark.


Var synlig och kommunicera - ärlighet och transparens är ledorden

I en kris kommer chefen att möta många olika känslor och reaktioner. Oron gör att medarbetarna behöver se sina chefer mer än kanske någonsin tidigare. De har funderingar, frågor och tankar som de behöver ha svar på. En del kommer att kunna besvaras, annat inte - inte för tillfället i alla fall.

All erfarenhet visar att en bra kommunikation är en av grunderna för att lyckas. Framgångsrik kommunikation bygger på att vara närvarande, lyhörd och engagerad. Det skapar förtroende och tillit.

Låt cheferna vara ute bland medarbetarna, möta dem, se dem i ögonen och lyssna, lyssna, lyssna.. Ibland hjälper det mycket att bara få lätta sitt hjärta och känna att någon tar sig tid. .Låt cheferna berätta vad vi vet, verkligen vet om situationen. Var öppen och transparant. Framförallt var ärlig. Spekulera inte. Det är nu chefen och ledningen bygger en anda som gör att teamet/medarbetare följer chefen - inte för att de måste utan för att de vill. För att nå dit måste de känna ett förtroende för chefen och ledningen


Att gömma sig är inte en lösning

Att göra saker rätt är naturligtvis bra, att göra rätt saker är viktigare. I en kris blir den frågan ännu mer aktuell. Att hantera en kris kräver fokus. En del saker måste skalas bort för att skapa utrymme för en framgångsrik krishantering. Ställ frågan - vad måste göras och vad kan vänta? Måste veckorapporterna vara lika detaljerade och levereras lika ofta, vilka videomöten kan vänta? Vad kan vi göra istället? Ett svar är kanske att ledningen ska vara mera aktiv och möta medarbetarna i deras vardag. En chef som är närvarande, engagerad och medkännande kan göra underverk i sig. Det handlar i mångt och mycket om att ta tempen på organisationen - det gör man bäst i personliga möten, så långt det är möjligt.


I morgon är första dagen på resten av vårt liv

Är det en långvarig kris är det viktigt att jobba i olika team så att även den som är chef får möjlighet att vila och återhämta sig annars kommer det att drabba förmågan att fatta viktiga beslut. Organisation har inte någon nytta av en chef som har gått in i väggen. En bra chef vågar ta hjälp av andra.

När det akuta skedet är över finns det anledning att börja jobba med livet efter krisen. Inte minst i denna långdragna pandemi är det aktuellt. Hur ser det nya normala ut. Vilka är möjligheterna, utmaningarna och hoten. Det kan vara klokt att låta en del av ledningen hantera den akuta krisen och en annan del dra upp riktlinjer och planer för livet efter krisen.

Min erfarenhet är att de gånger jag fått jobba med både nutid och framtid, så är det jobbet med framtiden som kommit i kläm. Det har alltid funnits akuta problem som trängt sig på. Framtiden har fått vänta. Att vara förberedd är en fråga om överlevnad.