Albatross 88 Organisationskonsulter

Vår syn på...

Bild 2 1024

...ledarskapsutveckling

Vi utvecklar ledare som medarbetarna följer, inte för att de måste utan för att de vill. Det är ledare som förstår hur människor fungerar och vet vilka drivkrafter som skapar inre motivation. 

Inspirationen till vår syn på ledarutveckling kommer från de senaste 120 årens forskning. Det är väl etablerade teorier från t.ex. Carl Gustaf Jung, Hersey & Blanchard, Blake & Mouton, Ryan & Deci, Herzberg, Skinner och Maslow. Vi hjälper våra adepter att hitta sin personliga ledarstil, vilket kan vara en väl avvägd blandning av olika väl beprövade ledarstilar.

 

...grupputveckling

Vi utvecklar grupper som medarbetarna tillhör, inte för att de måste utan för att de vill. Det är grupper som på ett effektivt sätt kan hantera både det dagliga arbetet och förändringar.

Våra inspirationskällor är bland andra Schutz, Wheelan, Belbin, Lencioni, Bass, Ahrenfelt och Lewin. När vi utvecklar grupper fokuserar vi både på gruppens interna liv (relationer) och på gruppens uppgift. Vårt arbete börjar ofta i grupper som börjat gnissla och är inte slut förrän vi har åstadkommit ett presterande arbetsla.

 

...strategi- och ledningsgruppsutveckling

Många ledningsgrupper består av synnerligen kompetenta människor som är experter inom sina respektive verksamhetsområden. Vi tillför kunskapen om hur ledningsgrupper kan lyfta sin strategiska förmåga och utvecklar gruppen och strategierna parallellt.

I det strategiska utvecklingsarbetet lutar vi oss på tänkare som Porter, Kotter, Kotler och Kim & Mauborgne. När vi är klara har ledningsgruppen lyft sig från det dagliga och operativa till det långsiktiga och strategiska.

 

...krisledning och krishantering

Krisledning och krishantering handlar om att planera för det som inte går att planera. Vi utvecklar kundernas krisorganisationer, så att de alltid är förberedda för det oförutsedda. Inom ramen för krisledning och krishantering hanterar vi också konflikter på arbetsplatsen.

Alla på företaget ska veta hur man agerar den dag en journalist ringer och ställer den mest obekväma frågan.

 

...medarbetarskap

Ett gott medarbetarskap innebär att man förstår sin roll i företaget, att man tar ansvar för sitt arbete och att man aktivt deltar i företagets utveckling. Att bygga en företagskultur med gott medarbetarskap kan vara en lång process som bland annat innefattar ledarskapsutveckling, grupputveckling och ett tydliggörande av företagets mål och värderingar.

När ett företag har lyckats utveckla ledare som medarbetarna vill följa och grupper som medarbetarna vill tillhöra, då infinner sig det goda medarbetarskapet ofta av sig själv. Medarbetarna har blivit medledare i företagets framgång.

 

...kommunikation

Kommunikation handlar i grund och botten om att påverka människors känslor, tankar och beteenden. Området spänner från den klassiska retoriken till modern presentationsteknik och marknadsföring. Vi utvecklar företags kommunikationsförmåga när vi arbetar med ledarutveckling, grupputveckling och strategiutveckling.  

 

...organisationskultur

Vi synliggör våra kunders verkliga kultur och ställer den mot den önskade kulturen. Ibland är det samma sak, men påfallande ofta har medarbetarna en helt annan syn på vilka normer som gäller än den som ledarna kommunicerar.

I multinationella miljöer lyfter vi fram Hofstedes forskning om kulturella skillnader. I mer homogena miljöer arbetar vi med värdegrund och gruppkulturer. Organisationskultur är ett ämne som ofta dyker upp i olika grupputvecklingsprocesser och vi fångar upp begreppet även när vi arbetar med ledarutveckling. 

En ofta förbisedd del när man pratar om organisationskultur är påverkan av det vi kallar generationskulturer. Det är inte samma värderingar hos 30-åringar, 40-åringar, 50-åringar och 60-åringar. Många 60-talister får stora skälvan när de ska hantera 90-talisterna, de som vi kallar för Generation Y.

 

...talangutveckling

Talangutveckling handlar om att utveckla befintlig personal och att rekrytera kompetenta medarbetare. Området spänner från att utveckla förmågan att genomföra medarbetarsamtal till att bygga upp system och processer för utveckling och rekrytering.

Vi lämnar över stafettpinnen

Susann Arvidsson lämnar Albatross 88

Jag har varit verksam som konsult i snart trettio år och känner att det är dags att börja trappa ner mitt engagemang i arbetslivet.

 

Eftersom Albatross 88 nu gör en del förändringar känns det som rätt tillfälle för mig att lämna företaget. Det har varit stimulerande år i Albatross 88 och jag har  fått ta del av alla konsulters erfarenheter, kompetens och kunskap och den goda andan som finns.

 

När jag kom in i företaget fanns det konsulter som arbetat tillsammans under lång tid och som jag kände stort förtroende för. Det var ett lyft för mig att få samarbeta med andra och att vara en del av ett trovärdigt varumärke som Albatross 88 Organisationskonsulter.

 

Nu önskar jag önskar nya Albatross 88 lycka till framöver!

 

Susann Arvidsson

 _______
Monica Andersson lämnar Albatross 88

Nu är det dags att gå vidare!

 

Efter 21 år som delägare i Albatross 88 Organisationskonsulter och med ålderns rätt, avslutar jag denna del av arbetslivet.

 

Många möten, många kunder, många utvecklingstillfällen, många samtal och många diskussioner senare TACKAR JAG MED STOR ÖDMJUKHET FÖR ALLT!

 

Avslutar med att citera Hasse Alfredsson: "Å så roligt vi har haft.....!"

 

Jag önskar Albatross 88 Organisationskonsulter fortsatt god utveckling!

 

Monica Andersson

_______
Torbjörn Jonasson lämnar Albatross 88

Efter tio år som delägare har jag bestämt mig för att fokusera på mitt nördiga specialintresse ledarstilsutveckling.

 

Jag har haft 10 roliga, spännande och utvecklande år i Albatross 88. Härliga kamrater, intressanta uppdrag och många, många fantastiska upplevelser. 

 

Nu arbetar jag vidare som enmanskonsult, men kommer att fortsätta samarbeta med Jörn Holmgren och Albatross 88 Organisationskonsulter.

 

Lycka till med den fortsatta utvecklingen av Albatross 88 Organisationskonsulter och etableringen i nordöstra Skåne. 

 

Vill du följa mig så hittar du mig på

 

www.ledarstilsexperten.se

 

Torbjörn Jonasson

Följ Albatross 88

facebook    LinkedIn

 

 

Google+ >>

Albatross 88 Organisationskonsulter

Björkhemsvägen 15 C, 291 54 Kristianstad

0703-31 71 17, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Copyright © 2017 Albatross 88 Organisationskonsulter
All Rights Reserved. Logga in