Albatross 88 Organisationskonsulter

Samarbetspartners

Karen Ask 

Karen 1024 co ENTP

 

Telefon: 0732-68 75 80

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Vi lägger mycket resurser på strategier och insatser som ska utveckla våra verksamheter så att vi når målen – ledare på att formulera dem, medarbetare på att genomföra dem. Men hur vet vi att det vi gör faktiskt är lösningen på organisationens utmaningar och hur vet vi att det kommer att leda till avsedda resultat och effekter? Och när vi når resultat – hur vet vi vad det var som faktiskt fungerade? För vem? Och under vilka omständigheter?

När vi sätter igång ett utvecklingsarbete i organisationen gör vi det ofta på bakgrund av outtalade antaganden om hur saker och ting hänger ihop. Men hur vet vi att det vi vill genomföra faktiskt kommer att fungera och vad bygger vi det på? Ibland bär våra investeringar frukt och vi lyckas med våra projekt. Många strategier, organisationsförändringar och utvecklingsprojekt leder dock inte till förväntade resultat i form av t ex beteendeförändringar hos kunder och medarbetare. Oavsett utfallet är tendensen att gå vidare med det som lyckats och det som inte gick bra skrotar vi. Snabbt är vi vidare i nya projekt eller vi jobbar vidare i samma gamla spår.

Att stödja verksamheter att lära sig av det som fungerar och det som inte fungerar för människor i organisationen är kärnan i mitt arbete som konsult i Albatross 88. Jag arbetar med utvärdering: det handlar om att ställa kloka och kritiska utvärderingsfrågor men också om att ge svar, genom att systematisk ta fram kunskap utifrån både ett kund-, medarbetar- och ledningsperspektiv. Jag stödjer verksamheter med utvärdering både inför, under och efter en utvecklingsinsats, vare sig det rör sig om en organisationsförändring, en ny strategi eller en kompetensutvecklingsinsats.

Utveckling sker i det dynamiska mötet mellan olika kunskaper: utgångspunkten är den ”praktiska” kunskapen som finns i verksamheten som i utvärderingsprocessen stöds och stötas utifrån relevant teori och av den samlade expertis inom ledarskap och organisationsutveckling som finns hos Albatross 88 Organisationskonsulter.

Jag har alltid arbetat i gränslandet mellan akademi och ”praktik” – och i och mellan olika sektorer: ideell, offentlig och privat sektor. Jag korsar dessutom en fysisk gräns varje dag när jag pendlar från mitt danska hemland till Malmö. Som etnolog och kommunikationsvetare har jag ett särskilt öga för kulturella och kommunikativa processer men har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling genom en lång rad uppdrag inom utvärdering, utbildning och processtöd, dels som konsult i företaget ASKing, dels som tidigare projektledare för utvärderingsuppdrag och -kurser vid Malmö högskola.   


Magnus Nylander 

MBTIMN

 

Telefon: 0736-74 35 84

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Människan är en social varelse. Därför behöver vi öva på social  interaktion för att skapa bättre och tydligare samarbeten. Teater som arbetsmetod bygger på att träna och öva på just detta. Möten människor i mellan. I och med användandet av teater som metodik utvecklas  även deltagarnas självinsikt, självförtroende och självbild. Genom praktiska övningar ges möjlighet till en gemensam plattform för egenreflektion.

Min tes är att när viljan att förstå varandra är som högst, det är då vi kommer som längst. Teater som arbetsmetod syftar just till detta, att förstå sig själv och sin omgivning bättre.

Magnus Nylander är skådespelare, regissör och dramapedagog. Han har startat verksamheterna Månteatern, Kreativa Akademin och Kunskapskabarén. 


Annica Otterman

MBTIAO

 

 

Telefon: 070-621 09 39

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

  

Jag är av uppfattningen att framgångsrika företag har något gemensamt. Det finns en röd tråd som löper genom organisationen med flöde åt båda håll. Den sammanhållande komponenten i tråden är god kommunikation, öppenhet, tydlighet och målfokus. 

Mitt favoritcitat är: ”Om man inte vet vart man ska, är det ingen idé att skynda sig. Man vet ju ändå inte när man är framme!” (Nalle Puh)

Men även med målfokus är det viktigt att bejaka de mjuka värdena och hantera de processer som sker i organisationens gruppkonstellationer. 

Jag har en bakgrund från vårdsektorn (akutsjukvård, psykiatri och LSS) när jag i slutet av -90 talet utbildade mig till socionom. Denna examen har jag kompletterat med utbildning inom arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, rehabiliteringsvetenskap och grupprocesser.

Sedan 2000 har jag arbetat som personalkonsulent inom företagshälsovården samt som HR-specialist inom offentlig verksamhet i kombination med eget företagande som utvecklingskonsult.

33,0,0,65,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,2,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Kristos Tsilkos
Jörn Holmgren
Monica Andersson
Torbjörn Jonasson
Susann Arvidsson

På gång

Torbjörn Jonasson lämnar Albatross 88

Efter tio år som delägare har han bestämt sig för att fokusera på sitt nördiga specialintresse ledarstilsutveckling.

 

 

Vill du följa honom så hittar du honom på

 

www.ledarstilsexperten.se

 

Lycka till!

Kurser och föreläsningar

September 2017
ti on to fr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Följ Albatross 88

facebook    LinkedIn

 

 

Google+ >>

Albatross 88 Organisationskonsulter

Björkhemsvägen 15 C, 291 54 Kristianstad

0703-31 71 17, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Copyright © 2017 Albatross 88 Organisationskonsulter
All Rights Reserved. Logga in