Title with Text and Buttons

ALBATROSS 88 ORGANISATIONSKONSULTER / ERBJUDANDEN

VAD KAN VI ERBJUDA DIG OCH DIN ORGANISATION?

STORYTELLING – DEN SOM KAN BERÄTTA EN HISTORIA ÄR EN VINNARE

För att nå framgång i din kommunikation måste du ha bestämt dig för vad som är målet med ditt samtal. Vad är det du vill uppnå?

För att lyckas övertyga eller sälja behöver du ha en historia att berätta som berör, väcker känslor och som går att relatera till. Utgå från den du talar med. Lyssna, ta in hur personen reagera och vad som sägs. Var genuint intresserad. Sätt dig in situationen för den du talar med. Använd ett språk som den du talar med förstår.

Att känna in accepter och köpsignaler är något som många säljare ofta missar. . Allt för många affärer har gått om intet på grund av säljaren som inte har uppfattat köpsignaler, översålt och gått miste om affären för att köparen tröttnat.

Att nå framgång handlar inte bara om det munnen säger utan också om kroppsspråk och en vinnande attityd.

”Först när du själv bestämmer över vad din personlighet läcker ut har du kontroll på budskapet!”
Detta gäller oavsett om du talar inför 100-tals åskådare eller ansikte mot ansikte med en person.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:
* Retorik – konsten att argumentera och övertyga
* Utveckla kroppsspråk och vinnande attityder
* Presentationsteknik
* Personlig försäljning – kommunikationen som leder till avslut

KRISLEDNING OCH KRISHANTERING – VIKTIGT I EN ALLT OSÄKRARE VÄRLD

När det som inte får hända ändå inträffar gäller det att veta vad som ska göras och av vem. Då är det för sent att fundera på vad man ska göra.

I dagens digitaliserade värld är information bara ett par sekunder och några knapptryckningar bort. Hur reagerar och agerar vi när helvetet bryter löst? Pressen ringer, kunderna skäller och du ser dig själv på löpsedeln.

En kris kan bli förödande. Att göra rätt kan vara skillnaden mellan att sänka varumärket eller faktiskt gå stärkt ur krisen. Hur konstigt det än låter kan en väl hanterad kris stärka trovärdigheten och därmed varumärket. Det finns otaliga exempel på båda ock.

Vad är en kris? Inte förrän vi förstår vad som kännetecknar en kris och vad som krävs av oss, kan vi hantera den och lyckas med att förhindra eller åtminstone mildra följdverkningarna.

En framgångsrik krishantering handlar i grunden om att ta reda på och analysera vad som faktiskt har inträffat, åtgärda det och se till att det inte händer igen. För att lyckas med det krävs en bra kriskommunikation som utstrålar trovärdighet, ärlighet och bygger tillit och förtroende. Värt att notera- tillit och förtroende är en färskvara.

Det finns många exempel på både bra och dålig krishantering. De goda exempel som finns har två viktiga framgångsfaktorer – ärlighet och förmågan att erkänna fel. Skillnaden mellan en bra och en dålig krishantering handlar i mångt och mycket om planering och övning och mera övning.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:
* Bygga upp en krisledningsorganisation
* Ta fram eller utveckla befintliga krisplaner och testa att de fungerar
* Öva och pröva dig och dina medarbetare, så att ni är beredda när det händer
* Utbilda i och öva kriskommunikation
* Vara ditt bollplank och stöd

BRA KOMMUNIKATION – SKILLNAD MELLAN SUCCÉ OCH FIASKO

Vad är kommunikation? I grunden handlar det om att påverka människors känslor, tankar och beteenden. Området spänner från den klassiska retoriken till modern presentationsteknik och marknadsföring.

I dagens kommunikationslandskap går allt så mycket snabbare än för 5-10 år sedan. Oavsett om det handlar sociala medier eller det subtila mötet mellan människor ställs det helt andra krav på närvaro, engagemang och lyhördhet.

För att bli trovärdig behövs transparens, tydlighet och förmågan att lyssna. Det börjar i ledningen och måste gå hela vägen ut till en enskild medarbetare. När vi känner stolthet och glädje över företagets visioner och värderingar har vi lagt grunden till en bra kommunikation, både internt och externt.

Varje möte är en möjlighet och en utmaning. Uttrycket “Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck” är mera sant än någonsin tidigare. Detta gäller oavsett om det är ett anförande inför 100-tals människor eller ett möte ansikte mot ansikte.

I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer. Vad du vill ha sagt eller verkligen säger spelar egentligen inte någon roll. Det är det som den som lyssnar verkligen uppfattar som har betydelse. En av grunderna för att lyckas är att anpassa oss till hur andra vll bli bemötta.

Orden journalist och media har fått mer än en att bli lätt nervös. Att umgås med media är i grunden inte svårt eller komplicerat. För att lyckas är det dock viktigt att förstå medias spelregler – oavsett om det är positiva nyheter eller frågor du helst aldrig velat få. Låt oss vända svagheter till styrkor.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:
* Strategier för intern- och extern kommunikation
* Retorik – konsten att argumentera och övertyga
* Presentationsteknik
* Mediaträning och mediaspel